Göteborgs Akademiska Kammarkör är Göteborgs universitets blandade studentkör och består av 30-40 sångare. Vi är en kårförening knuten till Göta Studentkår men vi välkomnar även sångare som inte är knutna till kåren. Vi dirigeras av den eminente Mathias Harms.

Vi övar varje torsdag mellan 18.15 och 21.15 i den fantastiska lokalen Vasaaulan, i centrala Göteborg. Varje termin har vi dessutom en repdag samt ett körläger över en helg.

Kören genomför en till två konserter i egen regi, varje termin, och utöver detta får vi en stor mängd uppdrag som kan variera från luciatåg hos olika företag i stan till framträdanden vid Göteborgs Universitets rektorsinstallation och doktorspromovering.

Terminen bjuder även på körfester med mycket sång och med ojämna mellanrum åker vi utomlands. Vi har bland annat rest till Istanbul, Poznan, Amsterdam, Turin och Riga.

Vår repertoar består främst av klassisk musik som spänner över många epoker vilket ger kören ett varierat sound. Utöver det klassiska sjunger vi även många traditionella körvisor, välkända och mindre kända folkliga stycken, högtidliga studentsånger samt sakrala verk.

Foto: Michael Jillerö